Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-006-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 20-Feb-2015
Data e skadimit: 24-Feb-2015
Titulli i shpalljes: Servisimi dhe mirëmbajtja e ngrohjes ne objektin e ri komunal dhe ne institucionet tjera komunale
Nr. 15 006 236 Servisimi dhe mirëmbajtja e ngrohjes ne objektin e ri komunal dhe ne institucionet tjera komunale.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Servisiranje i održavanje grejanja u novoj zgradi opštine i drugim opštinskim institucijama
Nr. 15 006 236 Servisiranje i održavanje grejanja u novoj zgradi opštine i drugim opštinskim institucijama.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: