Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-008-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 24-Feb-2015
Data e skadimit: 07-Mar-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me uniforma dimrore për Brigaden e Zjarrfiksave
Nr. 15 008 121 Furnizimi me uniforma dimrore per Brigaden e Zjarrfiksave.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje uniformama za Vatrogasnu Brigadu.
Nr. 15 008 121 Snabdevanje uniformama za Vatrogasnu Brigadu..docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: