Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-016-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 28000000-2
Data e publikimit: 26-Feb-2015
Data e skadimit: 08-Mar-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me artikuj ushqimor për nevoja të Komunës dhe Institucioneve shkollore
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje prehrambenim artiklima za potrebe Opstine i Skolske Institucije
OBAVEÅ TENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: