Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-019-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 27-Feb-2015
Data e skadimit: 24-Mar-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja dhe pastrimi i Objektit të ri Komunal dhe disa Instituciioneve tjera Komunale
Njoftim per kontrate Mirembajtja dhe pastrimi i Objektit te ri Komunal.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Odrzavanje i ciscenja Novog Opstinskog Objekta i objekata drugih Opstinskih Institucija
Obavestenje o Ugovoru-Odrzavanje i ciscenje Nove Op.Zgrade i dr.inst.616 15 019 221.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: