Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-020-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 02-Mar-2015
Data e skadimit: 12-Mar-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me rekuizita sportive për sallat e edukates fizike
Nr. 15 020 121 Furnizimi me rekuizita sportive per sallat e edukates fizike.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje rekvizitama za sale fizicke culture u skolama.
Nr. 15 020 121 Snabdevanje rekvizitama za sale fizicke culture u skolama..docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: