Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-004-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 03-Mar-2015
Data e skadimit: 14-Mar-2015
Titulli i shpalljes: Hartimi i matjeve gjeodezike për revidimin e planit rregullues “Mati 1”
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Razvoj geodetskih merenja za revidiranje regulativnog plana „Mati 1“
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: