Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-002-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 50000000-5
Data e publikimit: 03-Mar-2015
Data e skadimit: 13-Mar-2015
Titulli i shpalljes: Servisimi dhe rregullimi i dyerëve të garazhave në objektin e Brigadës së Zjarrfiksëve
NJOFTIMI PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT 616 15 002 236.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Servisisranje i uredjenje vrata garaze u Vatrogasnu Brigadu
OBAVESTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE 616 15 002 236.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: