Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-013-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 04-Mar-2015
Data e skadimit: 09-Mar-2015
Titulli i shpalljes: Mirembajtja e ngrohjes gjeotermale ne shkollën e gjelbërt
Nr. 15 013 236 Mirembajtja e ngrohjes gjeotermale ne shkollën e gjelbërt.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje geotermalne toplote u zelenoj školi
Nr. 15 013 236 Održavanje geotermalne toplote u zelenoj školi.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: