Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-010-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 15000000-8
Data e publikimit: 04-Mar-2015
Data e skadimit: 16-Mar-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me ushqim për çerdhet publike
NJOFTIM PER DHENJE TE KONTRATESFurnizimi me ushqim per qerdhet publike.docx
Notice Title: Food suply for kindergarten
Contact advard notice-Food suply for kindergarten.docx
Titula Nabavke: Nabavka hranom za javna ogdanista
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA-Snabdevanje hranom za javna ogdanista.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: