Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-023-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45442120-4
Data e publikimit: 06-Mar-2015
Data e skadimit: 18-Mar-2015
Titulli i shpalljes: Rregullimi i kanalizimit ne Gjimnazin”Sami Frasheri”-Drejtimi shoqëror, dhe rregullimi i elektrikës dhe disa renovime në kabinetet e shkollës Shtjefen Gjeqovi-Faza e Dytë
Njoftim_per_Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Urdenje Kanalizacije u Gimnaziju“Sami Frasheri“ i Urdenje struje i nekih Renoviranja Kabinetima Skole „Shjefen Gjeqovi“-Druga Faza
Obavestenje_o_ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: