Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-024-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 09-Mar-2015
Data e skadimit: 27-Mar-2015
Titulli i shpalljes: Vaksionimi I gjedheve dhe qenve endacak - Projekti i veterinës mobile
NJOFTIM PËR KONTRATË.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Vakcinacija stoke i pasa lutalica - mobilni veterinarska Projekat
OBAVEŠTENJE O UGOVORU.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: