Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-022-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 09-Mar-2015
Data e skadimit: 09-Apr-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotoareve të qytetit
Njoftim per Kontrate kornize.docx
Notice Title: Summer maintenace of roads and pavements
Contract Notic summer.docx
Titula Nabavke: Letno odrzavanje puteva i trotoara grada
Obavestenje o ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: