Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-035-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45442100-8
Data e publikimit: 18-Mar-2015
Data e skadimit: 14-Apr-2015
Titulli i shpalljes: “Shpimi i puseve , furnizimi dhe montimi i pompave ne qytetin e Prishtinës”
Njofim per Kontrate (2).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Bušenje bunara , nabavku i postavljanje pumpi u gradu Prištini "
B05 Obaveštenje o Ugovoru.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: