Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-038-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 19-Mar-2015
Data e skadimit: 08-Apr-2015
Titulli i shpalljes: Ndertimi i infrastrukturës ne disa rruge te lagjes Kalabria-Prishtine”
Njoftim per kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja infrastrukture u nekim komšijskim ulicama Kalabria-Prishtine”
Obavestenje o ugovoru .docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: