Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-040-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45442110-1
Data e publikimit: 20-Mar-2015
Data e skadimit: 15-Apr-2015
Titulli i shpalljes: Pastrimi i shtartit të Lumenjëve dhe kanalizmit atmosferik nga puseta në puset
NJOFTIM PËR KONTRATË.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Ciscenje korita , kapija reka i atmosferickog kolektora
OBAVEŠTENJE O UGOVORU.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: