Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-041-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 23-Mar-2015
Data e skadimit: 15-Apr-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e ndriçimit publik në rrugët e Prishtinës për vitin 2015
Nr. 15 041 521 Mirembajtja e ndriqimit publik viti 2015.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje javne rasvjete u ulicama Prištine za 2015
Br.616 15 041 521 Održavanje javne rasvjete u ulicama Prištine za 2015.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: