Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-023-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 25-Mar-2015
Data e skadimit: 06-Apr-2015
Titulli i shpalljes: Rregullimi i kanalizimit ne Gjimnazin”Sami Frasheri”-Drejtimi shoqëror, dhe rregullimi i elektrikës dhe disa renovime në kabinetet e Shtjefen Gjeqovi-Faza e Dytë
Nr. 15 023 521 Rregullimi i kanalizimit ne gjimnazin Sami Frasheri.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Od kanalizacije u školi " Sami Frasheri " društvenog -Drejtimi , i regulisanje elektricne i nekih renoviranja u kabinetima Shtjefen Ðec´ovi - Faza II
Nr. 15 023 521 Od kanalizacije u školi Sami Frasheri.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: