Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-011-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV:
Data e publikimit: 26-Mar-2015
Data e skadimit: 07-Apr-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi dhe montimi i xhamave për shkolla
Nr. 15 011 121 Furnizimi dhe montimi i xhamave per shkolla.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka i montaža stakla za škole.
Nr. 15 011 121 Nabavka i montaža stakla za škole.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: