Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-045-4-2-1
Lloji i kontratës: 4 - Konkursi i projektimit
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim mbi konkurs projektimi
CPV: 74000000-9
Data e publikimit: 26-Mar-2015
Data e skadimit: 17-Apr-2015
Titulli i shpalljes: Hartimi I projektit për përfundimin e Shkollës se Muzikës (ndërtimi i paraleleve te reja te aneksit Elena Gjika)
NJOFTIMI PËR KONKURSIN E PROJEKTIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nacrt projekta za završetak School of Music ( izgradnja novih klasa Aneks Elena Gjika )
br.616 15 045 421 Nacrt projekta za završetak School of Music ( izgradnja novih klasa Aneks Elena Gjika ).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: