Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-047-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 30-Mar-2015
Data e skadimit: 17-Apr-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e semaforëve , invertorëve dhe pajimeve akustike për të verbërit në qytetin e Prishtinës
Njoftim per kontrate -Mirembajtja e semaforeve.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje semafora, invertora i akusticnih oprema za slepce u gradu Prištine
Održavanje semafora, invertora i akusticnih oprema za slepce u gradu Prištine.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: