Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-053-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 31-Mar-2015
Data e skadimit: 21-Apr-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugës në lagjen Gallapi – Prishtinë
Nr. 15 053 521 Ndertimi i rruges Gallapi.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja puta u nasele Gallapa – Priština
Nr. 15 053 521 Izgradnja puta u nasele Gallapa – Priština.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: