Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-054-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 02-Apr-2015
Data e skadimit: 28-Apr-2015
Titulli i shpalljes: Dezinsektimi hapësinor i Prishtinës
15 054 211 Njoftim per kontrate Dezinsektimi hapesinor i korigjuar.docx
Notice Title: Spatial disinfection of Pristina
Contract notice 15 054 211 Dezinsektimi i korigjuar.docx
Titula Nabavke: Prostorna dezinskcija Pristine
15 054 211 Obavestenje o Ugovoru-popravljen.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: