Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-054-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 85000000-9
Data e publikimit: 08-Apr-2015
Data e skadimit: 28-Apr-2015
Titulli i shpalljes: Dezinsektimi hapësinor i Prishtinës
Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara.docx
Notice Title: Spatial disinfection of Pristina
B54 Standard Template for correction of errors in Published Notices.docx
Titula Nabavke: Prostorna dezinskcija Pristine
B54 Standardni Formular o ispravci graskama u publikovane obavestenje.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: