Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-046-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 17-Apr-2015
Data e skadimit: 20-Apr-2015
Titulli i shpalljes: Adaptimi financiar i projektit “Drejt Menagjimit te qëndrueshëm te Parkut Germia ‘ projekti eshte finaciuar nga Bashkimi Evropian dhe bashkefinanciuar nga Komuna e Prishtines “
NJOFTIM PER DHENIE TE KONTRATE.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Finansijski Projekat Adaptacija " ka održivom upravljanju javnog parka " projekta je finaciuar Evropska unija i bashkefinanciuar Opštine Priština "
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: