Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-048-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 17-Apr-2015
Data e skadimit: 24-Apr-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me tepisona për shkollat “Meto Bajraktari” dhe “Sami Frashëri”
Nr. 15 048 136 Furnizimi me tepisona për shkollat “Meto Bajraktari” dhe “Sami Frashëri”.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: snabdevanje sa tepiha za škole "Meto Bajraktari" i " Sami Frasheri
Nr. 15 048 136 Snabdevanje sa tepiha za skole Meto Bajraktari i Sami Frasheri.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: