Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-017-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 17-Apr-2015
Data e skadimit: 28-Apr-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me invertar dhe mjete tjera didaktike per qerdhen “ Botanika” ne Mat lotot II”
Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje inventarom I drugom didakckom oprenom za ogdaniste “Botanika”u Mat LLoto II
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: