Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-020-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 29000000-9
Data e publikimit: 20-Apr-2015
Data e skadimit: 30-Apr-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me rekuizita sportive për sallat e edukates fizike
Nr. 15 020 111 Furnizimi me rekuizita sportive per sallat e edukates fizike.docx
Notice Title: Supply sports equipment for gyms
Nr. 15 020 111 Supply sports equipment for gyms.docx
Titula Nabavke: Snabdevanje rekvizitama za sale fizicke culture u skolama
Nr. 15 020 111 Snabdevanje rekvizitama za sale fizicke culture u skolama..docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: