Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-037-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 21-Apr-2015
Data e skadimit: 04-May-2015
Titulli i shpalljes: Adaptimi i kamionëve për grumbullimin e mbeturinave
Nr. 15 037 221 Adaptimi i kamionëve për grumbullimin e mbeturinave.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Adaptacija kamiona za sakupljanje otpada
Nr. 15 037 221 Adaptacija kamiona za sakupljanje otpada.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: