Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-007-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 21-Apr-2015
Data e skadimit: 01-May-2015
Titulli i shpalljes: Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotoaret e qytetit për vitin 2015
NJOFTIMI PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT 616 15 007 521.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Sanacija rupa i drugih deformacija asfalta na ulicama i trotuarima grada za 2015 godinu
OBAVESTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE 616 15 007 521.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: