Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-019-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 21-Apr-2015
Data e skadimit: 02-May-2015
Titulli i shpalljes: Mirmbajtja dhe pastrimi i objektit te ri Komunal dhe disa Institucioneve tjera Komunale
Njoftim per dhenje te kontrates Mirmbajtja dhe pastrimi i objektit te ri komunal dhe disa institucioneve te tjera.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Odrzavanje i ciscenja Novog Opstinskog Objekta i objekata drugih Opstinskih Institucija
Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: