Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-058-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 95000000-2
Data e publikimit: 21-Apr-2015
Data e skadimit: 27-Apr-2015
Titulli i shpalljes: Transporti i nxënsëve dhe arsimtarëve në vijat rurale ekzistuese
Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara-Transporti.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Prevoz ucenika i nastavnika u postojecim ruralnim relacijama
B54 Standardni Formular o ispravci graskama u publikovane obavestenje-Prevoz.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: