Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-045-4-2-1
Lloji i kontratës: 4 - Konkursi i projektimit
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 23-Apr-2015
Data e skadimit: 03-May-2015
Titulli i shpalljes: Hartimi i projektit per përfundimin e Shkoles së Muzikës (ndertimi i paraleleve te reja të aneksit Elena Gjika)
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izrada projecta za zavrsenje muzicke skole(Izgradnja novih jedinica aneksa skole “Elena Gjika”)
OBAVEÅ TENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: