Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-020-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 29000000-9
Data e publikimit: 24-Apr-2015
Data e skadimit: 11-May-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me rekuizita sportive për sallat e edukatës fizike
Furnizimi me rekuizita sportive per sallat e edukates fizike.docx
Notice Title: Supply - EO should make supply sports equipment for schools in the municipality of Prishtina,
Supply sports equipment for gyms.docx
Titula Nabavke: Snabdevanje rekvizitama za sale fizicke culture u skolama
Snabdevanje rekvizitama za sale fizicke culture u skolama.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: