Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-030-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 27-Apr-2015
Data e skadimit: 07-May-2015
Titulli i shpalljes: “ Ndertimi i rruges Xheladin Kurbaliu-Prishtine ”
Njoftim per kontrate- Ritender.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: : „Izgradnja puta Xheladin Kurbaliu - Prishtine“
Obavestenje o ugovoru-Ritender .docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: