Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-068-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 50000000-5
Data e publikimit: 27-Apr-2015
Data e skadimit: 18-May-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi dhe montimi i rezervoarëve të ujit në shkolla dhe institucione Parashkollore
Furnizimi dhe montimi i rezervoareve te uit ne shkolla dhe IP.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka I montiranje vodnih rezervoara u skolama I Predskolskim Institucijama
Nabavka i montiranje vodnih rezervoara u skolama i PI-ma.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: