Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-006-2-2-2
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 2 - Procedurë e kufizuar
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 28-Apr-2015
Data e skadimit: 22-May-2015
Titulli i shpalljes: Shërbime këshilluese për Partneritet Publiko-Privat,Investime të huaja dhe Donacione
Njoftim per kontrate Sherbimet keshilluese.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Savetene usluge za Javno-Privatni Partneritet,strane investicije i donacija
Obavestenje o ugovoru Savetene usluge za JPP.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: