Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-058-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 31000000-6
Data e publikimit: 29-Apr-2015
Data e skadimit: 09-May-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me uniforma për puntoret e Komunës (puntoret qe komunikojn me palë dhe te Inspekcionit
NJOFTIMI ANULIMIN.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka uniformi za zaposlene u opštini ( radnici koji komuniciraju sa strankama i inspekciju ).
616 15 058 121.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: