Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-034-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 29-Apr-2015
Data e skadimit: 11-May-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugës Llukar-Siqevë
Njoftim per dhenie te Kontrates.docx
Notice Title: Road construction Llukar-Siqeva
CONTRACT AWARD NOTICE.docx
Titula Nabavke: Izgradnja puta Llukar -Siqeve
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: