Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-072-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 30-Apr-2015
Data e skadimit: 25-May-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e ngrohjes qendrore në shkollat dhe institucionet tjera komunale
Nr 616 15 072 211 Mirembajtja e ngrihjes qendrore.docx
Notice Title: Maintenance of heating in schools and other communal institutions
Nr. 616 15 072 211 Maintenance of heating in schools and other communal institutions.docx
Titula Nabavke: Održavanje grejanja u školama i drugim institucijama komunalnih
Br. 616 15 072 221 Održavanje grejanja u školama i drugim institucijama komunalnih.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: