Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-077-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45442110-1
Data e publikimit: 04-May-2015
Data e skadimit: 26-May-2015
Titulli i shpalljes: “Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatrat Llumnic,Barilevë”
Njoftim per kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Izgradnja fekalne kanalizacije u selima Llumnice,Barileve”
OBAVEŠTENJE O UGOVORU.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: