Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-076-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 04-May-2015
Data e skadimit: 26-May-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me inventar për administratën komunale dhe Bashkësitë Lokale
Nr.15 076 121 Furnizimi me inventar per administraten komunale dhe BL.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje inventarom za opstinskoj upravi i lokalnim zajednicama
Nr.15 076 121 Snabdevanje inventarom za opstinskoj upravi i lokalnim zajednicama.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: