Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-036-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 05-May-2015
Data e skadimit: 21-May-2015
Titulli i shpalljes: Zgjerimi i ndriqimit publikë në qytet dhe fshatrat e Prishtinës për vitin 2015
Njoftim per kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Proširenje javne rasvete u gradu i u selima pristine za 2015 godina
OBAVEÂTENJE O UGOVORU.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: