Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-059-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 05-May-2015
Data e skadimit: 08-May-2015
Titulli i shpalljes: Drenazhimi dhe hidroizolimi i objektit të stomatologjisë
Nr. 15 059 536 Drenazhimi dhe hidroizolimi i objektit te stomatologjise.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Odvodnjavanje i hidroizolacija zgrade Stomatološkog
Nr. 15 059 536 Odvodnjavanje i hidroizolacija zgrade Stomatološkog.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: