Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-041-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45442110-1
Data e publikimit: 05-May-2015
Data e skadimit: 16-May-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja e ndriçimit publik në rrugët e Prishtinës për vitin 2015
Nr. 15 041 521 Mirëmbajtja ndriqimit publik.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Održavanje javne rasvjete u ulicama Prištine za 2015
Nr. 15 041 536 Održavanje javne rasvjete u ulicama Prištine za 2015.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: