Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-032-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45442100-8
Data e publikimit: 05-May-2015
Data e skadimit: 16-May-2015
Titulli i shpalljes: Rregullimi i adaptimi i hapësirave te Shkollës politike në Taslixhe
Nr. 15 032 521 Rregullimi i adaptimi i hapësirave te Shkollës politike në Taslixhe.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Uredba - Adaptacija bivšeg školskog prostora u politickim Tashlikhe
Nr. 15 032 521 Uredba - Adaptacija bivšeg školskog prostora u politickim Tashlikhe.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: