Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-073-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45442110-1
Data e publikimit: 05-May-2015
Data e skadimit: 29-May-2015
Titulli i shpalljes: ”Ndërtimi i rrugës Matiqan-Butovc-Kolovicë”
Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: Road construction Matiqan - Butovc - Kolovicë
Contract Notice.docx
Titula Nabavke: Izgradnja puta Matikan - Butovc - Kolovice
Obavestenje o ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: