Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-020-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 08-May-2015
Data e skadimit: 12-May-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me rekuizita sportive për sallat e edukatës fizike
Nr.15 020 111 Furnizimi me rekuizita sportive per sallat e edukates fizike.docx
Notice Title: Supply - EO should make supply sports equipment for schools in the municipality of Prishtina, place of delivery of the goods must be in the schools under the requirements of the CA officials
Nr.15 020 111 Supply sports equipment for gyms.docx
Titula Nabavke: Snabdevanje rekvizitama za sale fizicke culture u skolama
Nr.15 020 111 Snabdevanje rekvizitama za sale fizicke culture u skolama.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: X