Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-054-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 85000000-9
Data e publikimit: 13-May-2015
Data e skadimit: 23-May-2015
Titulli i shpalljes: Dezinsektimi hapësinor i Prishtines
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT.docx
Notice Title: Spatial disinfection of Pristina”
CANCELLATION NOTICE FOR THE PROCUREMENT ACTIVITY .docx
Titula Nabavke: Prostorno dezinsekcija Prishtine“
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: