Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-005-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 70000000--1
Data e publikimit: 12-May-2015
Data e skadimit: 22-May-2015
Titulli i shpalljes: Krijimi i kadastrit te perqojave nentoksore që përfshin përçojat e rrjetit të ujësjellësit,kanalizimit,ngrohjes,elektroenergjetikes,telekomunikimit,naftësjellësit,gazsjellësit,drenazhimit,përçojave industriale dhe objekteve nëntokësore dhe në bazë...
Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara-Kadastri i perqojave.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Stvaranje Katastra Vodova i Podzemnih Objekata obuhvatisvi kanalizacionu mrezu,vodovod,grejanje,energetsku mrezu,naftovod,gasovod,drenazu I podzemnih objekata
B54 Standardni Formular o ispravci graskama u publikovane obavestenje-Kadastar.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: