Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-091-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 14-May-2015
Data e skadimit: 04-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Digjitalizimi i shërbimeve , furnzim me aparaturën e sistemit te integruar te menaxhimit te radhes
Njoftim per kontrate (5).docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Digitalizacija usluga , snabdevanje aparata integrisanog upravljanja sistemom pored
OBAVEÅ TENJE O UGOVORU.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: